Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

А і ~ ~ ~аза~ тіліне т~н дауысты дыбыстардытабыныз C і ~ ~ ~ ~ Жуан дауысты дыбыстарды к~

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 24.5.2024

Дауысты дыбыстар

 1.  Дауысты дыбыстардың түрлерін көрсетіңіз

E) ашық , қысаң

 1.  Жіңішке дауысты дыбысты көрсетініз.

А) і, ә, ү

 1.  Қазақ тіліне тән дауысты дыбыстардытабыныз

C) і, ұ, ү, һ, қ

 1.  Жуан дауысты дыбыстарды көрсетіңіз

D) а,о

 1.  Еріндік даустыларды табыныз

А) ә, ө, и

В) а, у, о

C) о, ұ, ү

D) ы, і, и

E) ұ, ы, і

 1.  Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар санын көрсетіңіз

D) 14

 1.  Қазақ әліпбиіндегі әріптер санын көрсетіңіз  

D) 42

 1.  Езулік дауыстыларды табыныз

А) е, и, ү

В) о, ө, у

C) а, ә, е

D) ұ, ө, і

E) а, ы, у

 1.  Жуан мен жіңішке дауыстылар аралас сөздерді табыныз

C) ақиқат  

 1.   «ы» әріп қойылатын сөзді көрсетіңіз  

А) с... йлық

 1.  Жуан буынды сөздерді табыңыз

D) ақылды, сабақ  

 1.  Барлық буында жазылмайтын дауыстыларды табыңыз.

А) у, ә  

В) ы, і

C) ү, ұ

D) е, и

E) а, ә

Дауссыз дыбыстар

 1.  Қатан дауыссыздарды табыңыз

D) к, с, т, п,  

 1.  Үнді дауыссыздарды табыңыз

D) л м н ң

 1.  Унді дауыссыздан  басталған сөзді табыңыз

E) найза

 1.  Қатаң дауыссыздан басталған сөзді көрсетіңіз

E)  тамаша

 1.  Үнді даусысыз дыбыстар санын көрсетініз

D) 7  

 1.  Екі қатан дауыссыз қатар тұрған сөзді табыңыз

А) тасбақа

В) қарт

C) шаңғы

D) құмырсқа

E)самаурын

 1.  Қазақ тіліне тән дауыссыздар қатысқан сөзді табыңыз

C) жаңғақ

 1.  Ұяң дауыссыздан басталатын септік атауын көрсетіңіз

E) барыс

 1.  Тек қатаң дауыссыздан жасалған сөзді табыңыз

D) қашық

 1.  Құрамында ұяң дауыссызы бар сан есімді табыңыз

А) жүз

В) бес

C) бір

D) отыз

E) екі

 1.  Ұяң дауыссызға аяқталған сөзді көрсетіңіз

E) қағаз  

 1.  Үнді дауыссызға аяқталған сөзді көрсетіңіз

C) бидай

 1.  Тек ұяң дыбыстан тұратын сөзді табыңыз

А) жұғады   

 1.  Ң  әрпі жазылатын сөзді табыңыз
 2.  А__ ыз

 1.  Үнді дауссыздардан жасалған сілтеу есімдігін табыңыз
 2.  мынау
 3.  Ұяң дауссыздарды табыңыз
 4.  б в д ж
 5.  У дыбысы дауыссыз кызметін атқарып тұрған сөзді табыңыз
 6.  тауық
 7.  үнді   дауссыздардан жасалған сөзді табыңыз
 8.  мұнар
 9.  Дауыссыз дыбыстардың түрлерін көрсетініз
 10.  қатаң  ұяң   үнді
 11.  Ң әріп жазылатын сөзді көрсетіңіз
 12.  то...азытқыш
 13.  Казақ әліпбиіндегі дауыссыз дыбыстар санын корсетіңіз.
 14.  25
 15.  Тек қатаң дыбыстан тұратын сөзді табыңыз.
 16.  Қасық
 17.  Ұяң дауыссызды көрсетіңіз.
 18.  Ж
 19.  «н» әрпі жазылатын сөзді көрсетіңіз.
 20.  Бора...
 21.  Қазақ тіліне тән қатаң дауыссызы бар сөзді көрсетіңіз.
 22.  Қаймақ
 23.  Ашық буынды сөзді көрсетіңіз.
 24.  Сары
 25.  Жіңішке буынды тіркесті табыңыз.
 26.  Ілік септік
 27.  «Қант» сөзі буынның қай түріне жататынын табыңыз.
 28.  Бітеу
 29.  Тұйық буынды сөзді табыңыз.
 30.  Бесік
 31.  Тұйық буынды сөздерді табыңыз.
 32.  Думан, улгі, алау
 33.  Кісі, таза, бала
 34.  Аш, ат, ет
 35.  Кітап, гүл, қар
 36.  Су, ел, аға
 37.  Тек ашық буынды сөздерді көрсетіңіз.
 38.  Кереге, таза, мақала

 1.  Ашық буында «у» дауыссыз болған сөзді табыңыз.
 2.  Әуе
 3.  Буынның неше түрі бар екенін табыңыз.
 4.  3
 5.  Буын түрін табыңыз.
 6.  Бітеу
 7.  Жуан буынды тіркесті табыңыз.
 8.  Қалау рай
 9.  Тек ашық буыннан тұратын сөзді табыңыз.
 10.  Тамаша
 11.  Жуан буынды сөздерді табыңыз.
 12.  Жоңышқа, ұлан
 13.  Тек бітеу буынды сөздерді табыңыз.
 14.  Жаулық, дәрмен
 15.  Бітеу буынды сандарды табыңыз.
 16.  1, 100
 17.  7, 6
 18.  8, 10
 19.  70, 9
 20.  2, 3
 21.  Буын атауларының қатарын көрсетіңіз.
 22.  Ашық, тұйық, бітеу
 23.  Ашық буынды сілтеу есімдігін табыңыз.
 24.  Осы
 25.  Буынның үш түрі кездесетін сөзді табыңыз.
 26.  Ақтаңдақ
 27.  Шаңырақ
 28.  Әнұран
 29.  Масаты
 30.  Қансонар
 31.  Бітеу буынды киіз үйдің сүйегін көрсетініз
 32.  Уық
 33.  Түйық және бітеу буындарды бар сөзді көрсетініз
 34.  Артық
 35.  Ашық және бітеу буынды сөзді табыныз
 36.  Шырша
 37.  Буынның үш түрі де қатысқан сөзді табыңыз
 38.  Екілік
 39.  Бірыңғай жуан буынды сөзді табыңыз
 40.  Табалдырық
 41.  Даустылары жуан – жіңішке болып келген сөзді табыныз
 42.  Кітап оқу
 43.  Қармен ойнау
 44.  Таулы жер
 45.  Тек бітеу буындардан тұрған сөзді табыңыз
 46.  Маңдай
 47.  Жіңшшке буынды сөздердің қатарын көрсетініз
 48.  Темір үнді
 49.  Буын үндестігіне бағынбайтын сөзді табыңыз
 50.  Қолөнер
 51.  Дауысты дыбысқа негізделетін үндестік заңын табыныз
 52.  Дыбыс үндестігі
 53.  Екпін
 54.  Буын үндестігіне бағынбаған сөзді көрсетініз
 55.  Өрмекші
 56.  Көмекші
 57.  Болатқа
 58.  Ормандікі
 59.  Ініммен
 60.  Үндестік заңы сақталған сөзді көрсетіңіз
 61.  Кемелер
 62.  Үндестік заңына бағынбайтын септік жалғауын табыныз
 63.  – Мен, -бен, -пен,  
 64.  Жіңішке буынды сөздерді көрсетіңіз
 65.  Көлшік, билік
 66.  Буын үндестігі сақталған сөзді көрсетіңіз
 67.  Күрекпен
 68.  Буынның жуан жінішкелігіне қарай болатын үндестік заңын көрсетіңіз
 69.  Үндестік заңы
 70.  Ілгерінді ықпал
 71.  Кейінді ықпал
 72.  Дыбыс үндестігі
 73.  Буын үндестігі

 1.  Үндестік заңына бағынып тұрған қосымшаны табыныз
 2.  Ағаштар, құмырсқалар
 3.  Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшасы көрсетіңіз
 4.  – Гер, - кер, - паз,  
 5.  Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшасы табыныз
 6.  – Гөй
 7.  Үндестік заңына бағынбайтын қосымшасы табыныз
 8.  – Нікі, - дікі, -тікі
 9.  Буын үндестігіне бағынбайтын септік түрін табыныз
 10.  Шығыс
 11.  көмектес
 12.  Жатыс
 13.  барыс
 14.  Атау
 15.  Сілтеу есімдігіне жалғанған буын үндестігіне бағынбайтын қосымшасы табыныз
 16.  Мынанікі
 17.  Буын үндістігіне қарай жалғанатын көптік жауғаларын көрсетіңіз
 18.  Мын   мін
 19.  Ның    нің
 20.  Тар     тер
 21.  Сыз    сіз
 22.  Мен    пен
 23.  Буын үндестігі неге негізделейді
 24.  Қосымшаға
 25.  Дауыссыз дыбысқа
 26.  Қатаң ұяң дыбыстарға
 27.  Дауысты дыбысқа
 28.  Дыбыс санына
 29.  Буын үндестігіне бағынбайтын сөзді табыныз
 30.  Атаммен  өнерпаз
 31.  Үндестік заңына бағынбайты  қосымшасы бар сөзді көрсетіңіз
 32.  Даланікі
 33.  Сөзге дұрыс жалғанған қосымшаны табыңыз
 34.  Адамдық
 35.  Үндестік заңындағы үндестік атауын көрсетіңіз
 36.  Буын үндестігі дыбыс үндестігі
 37.  Үндестік заңына бағынбайты  қосымшаны табыңыз
 38.  Анамдікі, Жанаттікі
 39.  Буын үндестігі  сақтаталмаған сөзді табыныз
 40.  Айлакер
 41.  Дауысты дыбысқа негізделетін үндестік заңын  табыңыз
 42.  Тасымал
 43.  Қатаң  дыбыс
 44.  Буын үндестігі
 45.  Екпін  
 46.  Дыбыс үндестігі
 47.  Буын үндестігіне бағынбайтын сөзді табыныз
 48.  Батагөй
 49.  Буын үндестігін құрайтын дауысты дыбыстарды көрсетініз
 50.  Дауыссыз қатаң
 51.  Жуан, ұяң
 52.  Қысаң, қатаң
 53.   Жуан, жіңішке
 54.  Ұяң, үнді

Синоним. Антоним.Тура мағына.Ауыспалы мағына

 1.  Антоним сөздерді табыныз
 2.  Ашы, тұщы
 3.  Тура мағыналы сөзді көрсетініз
 4.  Жылы су
 5.  Синоним сөздерді көрсетініз
 6.  Биік, зәулім
 7.  АТАҚТЫ сөзінің синоним табыныз
 8.  Даңқты
 9.  МЕЙРАМ сөзінің синоним табыныз
 10.  Мереке
 11.  ҚУАНЫШ сөзінің антонимін табыныз
 12.  Шаттық
 13.  ДҰШПАН сөзінің синонимдік қатарын табыныз
 14.  Қас, жау
 15.  ДОС сөзінің антонимін табыныз
 16.  Дұшпан
 17.  КӨП сөзінің антонимін табыныз
 18.  Аз
 19.  Тура мағыналы сөзді көрсетініз
 20.  Мөлдір су
 21.  Синонимдік қатарды көрсетініз
 22.  Алыс, шалғай, жырақ
 23.  Синонимдік қатарды көрсетініз
 24.  Ауру, сырқат, кесел
 25.  АЛҒАШҚЫ сөзінің антонимін көрсетініз
 26.  Бірінші
 27.  ЖЫЛДАМ сөзінің синоним табыныз
 28.  Тез
 29.  ЕНУ сөзінің антонимін көрсетініз
 30.  Шығу
 31.  Синонимдік қатарды көрсетініз
 32.  Сабырлы, төзімді,  шыдамды
 33.  Тура мағыналы сөзді көрсетініз
 34.  Күміс алқа
 35.  Антоним сөздерді табыныз
 36.  Жас, кәрі
 37.  Синоним болмайтын сөздерді табыныз
 38.  Ұстаз, шәкірт
 39.  Тура мағыналы тіркесті көрсетіңіз
 40.  Құрғақ тас
 41.  ҮЛГІ сөзінің синонимдік қатарын табыныз
 42.  Мысал есеп
 43.  Тура мағыналы сөзді көрсетініз
 44.  Биік тау
 45.  Антоним сөздерді табыныз
 46.  Қорқақ, батыр
 47.  БИІК сөзнің антонимін табыныз
 48.  Аласа
 49.  Антонимді табыңыз
 50.  Басталды аяқталды
 51.  Мақалды толықтырыңыз. Отан.......... отқа түс
 52.  Үшін
 53.  Мақалды толықтырыңыз. Оқу - ……. құдық қазғандай
 54.  Инемен
 55.  Мақалды аяқтаңыз. Мектеп- кеме, білім- .........
 56.  Теңіз
 57.   « Төбесі көкке жету» тұрақты тіркесінің мағынасын көрсетініз
 58.  Қуану
 59.  Мақалды аяқтаңыз. Бірінші байлық - ………
 60.  Денсаулық
 61.   «Қой аузынан шөп алмас» фразеологиялық тіркесінің антонимін табыңыз
 62.  Момын
 63.  Мақалдың жалғасын табыңыз .Басқа пәле - .........
 64.  Тілден
 65.  Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз
 66.  Берген жомарт емес,алған жомарт
 67.  Мақалды көрсетініз
 68.  Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
 69.  Мақалды толықтырыңыз.Қызым саған айтам, ......... сен тыңда
 70.  Келінім
 71.  Төмендегі мақалдың тақырыбын көрсетіңіз

Өз білмегеніңді кісіден сұра,

Үлкен болмаса, кішіден сұра.

 1.  Өнер білім туралы
 2.  Берілген мақалды толықтырыңыз

.............. ауыз сөздің тобықтай түйіні бар

 1.  Тоқсан
 2.  Мақалды толықтырыңыз.Отан – оттан да ..........
 3.  Ыстық
 4.  Мақалды аяқтаңыз. Батыр туса – ел ………
 5.  Ырысы
 6.  Мақалды толықтырыңыз.

Тау мен тасты су бұзады,

Адамзатты ......... бұзады.

 1.  Дүние
 2.  Ақша
 3.  Мақалды толықтырыңыз. Бірлік бар жерде ........ бар
 4.  Тірлік
 5.  Тұрақты тіркесті көрсетіңіз
 6.  Туған жер
 7.  Тұрақты тіркесті көрсетіңіз
 8.  Ана түн ұйқысын төрт бөлді
 9.   «тез» деген сөзді тұрақты сөз тіркесі түрінде қалай айтады
 10.  Қас пен көздің арасында
 11.  Тұрақты тіркесті табыныз
 12.  Көзді ашып жұмғанша
 13.  Мақалды толықтырыңыз. Тіл ......... жарады
 14.  Тас
 15.  Мақалдың тақырыбын анықтаңыз

Білімді өлмес – қағазда аты қалар,

Ұста өлмес  -  істеген заты қалар.

 1.  Өнер білім
 2.  Тұрақты тіркесті табыныз.
 3.  Дауыссыз дыбыс
 4.  Күн көзі
 5.  Айызы қану
 6.  Нашар кісі
 7.  Күллі ғалам
 8.  Төмендегі мақалдың тақырыбын көрсетіңіз.

«Ұлық болсаң, кішік бол»

 1.  Ынтымақ - бірлік
 2.  Үлгі - өнеге, тәлім -  тәрбие
 3.  Мақалды толықтырыңыз. Өнер алды - ...... тіл
 4.  Қызыл
 5.  Көптік жалғауында тұрған сөзді табыныз
 6.  Жіптер
 7.  Жіңішке буынды көптік жалғағауын табыныз
 8.  Көгершіндер
 9.  Тәуелдік жалғаулы сөзді көрсетіңіз
 10.  Көрдім
 11.  Дұрыс жалғанған көптік жалғауын табыныз
 12.  Киімдер
 13.  Шығыс септігіндегі сөзді көрсетіңіз
 14.  Дәлізден
 15.  Оқушылар
 16.  Гүлденді
 17.  Таразымен
 18.  Сабақта
 19.  Жуан буынды жіктік жалғауын көрсетіңіз
 20.  Оқушымын
 21.  Жіктік жалғаулы сөзді көрсетіңіз
 22.  Білемін
 23.  Барыс септігіндегі сөзді көрсетіңіз
 24.  Терезеден
 25.  Маған
 26.  Әннің
 27.  Қасықты
 28.  Ғарыш
 29.  Жатыс септігіндегі сөзді көрсетіңіз
 30.  Батыл
 31.  Орындықта
 32.  Елдік
 33.  Қарашадан
 34.  Әкесінің
 35.  Табыс септігіндегі сан есімді көрсетіңіз
 36.  баланы
 37.  елу беске
 38.  Жүзді
 39.  мың мыңнан
 40.  жетеуіне
 41.  Көмектес септігіндегі сын есімді табыныз
 42.  кітаппен
 43.  келумен
 44.  ұзыннан
 45.  сарыны
 46.  қызылмен
 47.  Қазақ тіліндегі жалғау түрлерінің санын көрсетіңіз
 48.  4
 49.  Көмектес септігіндегі сөзді көрсетіңіз
 50.  Жазды
 51.  Табыс
 52.  Шөппен
 53.  Қарлығашты
 54.  Жеңіске
 55.  Жатыс септігіндегі сөзді табыныз
 56.  Анасын
 57.  Шаңырақта
 58.  Болашақ
 59.  Серігімен
 60.  Көрікті
 61.  Табыс септігіндегі сөзді көрсетіңіз
 62.  Еркін
 63.  Ағайынға
 64.  Нанды
 65.  Қарлы
 66.  Төрде
 67.  Ілік септігіндегі сөзді табыныз
 68.  Наурыздың
 69.  Тәуелдік жалғаулы сөзді көрсетіңіз
 70.  Айтамын
 71.  Атау септігіндегі сөзді табыныз
 72.  Адамдық
 73.  Көптік жалғаулы сөзді табыңыз
 74.  Өзендер
 75.  Заттың меншіліктілігін білдіретін қосымшаны табыңыз
 76.  Тәуелдік жалғау
 77.  Табыс септігіндегі сөзді көрсетіңіз
 78.  Гүлдер
 79.  Сағат
 80.  Қармен
 81.  Дәптерді
 82.  Кітапханадан
 83.  Септік жалғауын табыңыз
 84.   Аудандық
 85.  Достық
 86.  Шегеле
 87.  Бірлікке
 88.  Таулы
 89.  Атау септігіндегі зат есімді табыңыз
 90.  Доп
 91.  Көптік жалғаулы сөзді табыныз
 92.  Қаздар
 93.  Табыс септігінің сұрағын көрсетіңіз
 94.  Кімдер? Нелер?
 95.  Кімді? Нені?
 96.  Кімге ? Неге?
 97.  Кімде ? Неде?
 98.  Кім? Не?

Сөз құрамы.Жұрнақ

 1.  Түбір сөзді көрсетіңіз
 2.  Табақ
 3.  Туынды сөзді табыңыз
 4.  Айтыс
 5.  Түбір сөзді табыңыз
 6.  Біл
 7.  Зат есімнен сын есім жасайтын жұрнақты табыңыз
 8.  Аққулы мекен
 9.  Бірыңғай түбір сөздер қатарын табыңыз
 10.  Көрдік, бердім, сен
 11.  Баспасөз, көрме, айтыс
 12.  Тіл, бос, ақыл
 13.  Қаламгер,көк, жетпіс
 14.  Балта,берме, сауыншы
 15.  Түбір сөздер қатарын табыңыз
 16.  Жылқышы,бүркітші
 17.  Әжетай, анашым
 18.  Күйші, биші
 19.  Бауыр, дос
 20.  Ағатай, апатай
 21.  Жұрнағы бар сөзді көрсетіңіз
 22.  Жасыл
 23.  Көрсеткіш
 24.  Мүмкін
 25.  Сан
 26.  Сары
 27.  Түбірге дұрыс жалғанған қосымшаны көрсетіңіз
 28.  Домбыралер
 29.  Білімгерға
 30.  Егіншілік
 31.  Шаруашілік
 32.  Аңші
 33.  Түбір сөзді көрсетіңіз
 34.  Теңес
 35.  Жүргізуші
 36.  Бірлік
 37.  Кеңес
 38.  Жарқыра
 39.  Түбірге дұрыс жалғанған жұрнақты көрсетіңіз
 40.  Парақлық
 41.  Биші
 42.  Шыршаға
 43.  Домбыраші
 44.  Көйлектер
 45.  Түбірлес сөздерді табыңыз
 46.  Мектеп, оқушы
 47.  Қоян, түлкі
 48.  Мың, жүз
 49.  Білім, білгіш
 50.  Көрік, көрді
 51.  Қосымшасыз түбір сөзді табыңыз.
 52.  Көрме
 53.  Көрсет
 54.  Жота
 55.  Түйеші
 56.  Ілгіш
 57.  Түбір сөзді көрсетіңіз
 58.  Бота
 59.  Сыртта
 60.  Бағдарлама
 61.  Апталық
 62.  Дәріхана
 63.  Сөзге дұрыс жалғанған қосымшаны көрсетіңіз
 64.  Айтысға
 65.  Жақын жер
 66.  Білкіш оқушы
 67.  Шайхана
 68.  Көркен адам
 69.  Түбір сөзді табыңыз.
 70.  Түйе
 71.  Керуенге
 72.  Ойшыл
 73.  Ақылдас
 74.  Думанды
 75.  Зат есімнен жасалған туынды сын есімді табыныз
 76.  Қамқорлық
 77.  Мәдениет
 78.  Биік
 79.  Мәдениетті
 80.  Көркем
 81.  Туынды сан есімді табыңыз
 82.  Екіге
 83.  Жетінші
 84.  Жиырма алты
 85.  Білікті
 86.  Ақылды
 87.  Жұрнағы бар сөзді табыңыз
 88.  Басқасын шақыр
 89.  Білімді адам
 90.  Үйректі сату
 91.  Отты жақ
 92.  Суретті бер
 93.  Жұрнақты табыңыз
 94.  –Мен,  - бен
 95.  –Шы,- ші
 96.  –Ға, -ге
 97.  -Мың, -мін
 98.  –Дар, -дер
 99.  Жұрнақ жалғанған сөзді көрсетіңіз
 100.  Баладан
 101.  Баланың
 102.  Балалық
 103.  Баласы
 104.  бала
 105.  Туынды зат есімді көрсетіңіз
 106.  әже
 107.  допқа
 108.  ақылшы
 109.  сұрақ
 110.  балтала
 111.  Түбір сөзді табыңыз
 112.  Атадан
 113.  Ойыншық
 114.  Күлкі
 115.  Асыл тас
 116.  Тігінші
 117.  Туынды зат есім жасаушы қосымша атауын көрсетіңіз
 118.  Тәуелдік жалғау
 119.  Жіктік жалғау
 120.  Көптік жалғау
 121.  Жұрнақ
 122.  Септік жалғау
 123.  Түбірге дұрыс жалғанған қосымшаны көрсетіңіз
 124.  Досдық
 125.  Байлық
 126.  Адамлар
 127.  Облыслік
 128.  Қалалік
 129.  Жұрнақ жалғанған сөзді табыңыз
 130.  Етікші
 131.  Етігін
 132.  Етігімен
 133.  Етік
 134.  Етіктің
 135.  Жұрнақ жалғанған зат есімді табыңыз
 136.  Мұғаліммін
 137.  Үйдің
 138.  Сандықша
 139.  Атыраудан
 140.  Баласы
 141.  Дара зат есімді табыңыз
 142.  Ауа райы
 143.  Екібастұз
 144.  ҚТЛ,ТМД
 145.  Етікші
 146.  Ата ана
 147.  Бос орынға сәйкес келетін көмекші есімді қойңыз.

Ауылдың _______ терең сай.

 1.  Маңы
 2.  Қасы
 3.  Арты
 4.  Алды
 5.  Үсті
 6.  Зат есімге немесе бсақа сөз топтарына жұрнақ жалғану арқылы жасалатын зат есімнің түрі қалай аталады?
 7.  Деректі  
 8.  Жалпы
 9.  Дерексіз
 10.  Туынды
 11.  Негізгі
 12.  Зат есімнің сұрақтарын көрсетіңіз
 13.  Кімде? Қалай?
 14.  Қанша? Неше?
 15.  Қай? Қандай?
 16.  Кім? Нелер?
 17.  Қайтті? Қалай?
 18.  Жанама толықтауыш қызметіндегі зат есімді көрсетіңіз
 19.  Мен әкемді сыйлаймын
 20.  Мен әкеме қызмет көрсетемін
 21.  Тасы ұлын орынына қалдырды
 22.  Сіз осы кім боласыз?
 23.  Ол баласын оқуға жіберді
 24.  Жалқы есім қатысқан сөйлемді табыңыз.
 25.  Қазір қалалар көркеюде
 26.  Көз қорқақ, кол батыр
 27.  Адамдар жайлы мекендерге қоныстануда
 28.  Есілдің бойында жолығамыз
 29.  Оқушылар сыныптарына кірді
 30.  Дерексіз зат есім дегеніміз не ?
 31.  Көзбен көріп,қолмен ұстауға болатын заттардың атауы
 32.  Бір ғана түбірден тұрады
 33.  Оймен,ақылмен сезіп білетін ұғымдардың атауы
 34.  Бөлшектеуге келмейтін түбір
 35.  Бір тектес заттардың жапы атауы
 36.  Заттың, ұғымның, құбылыстың атын білдіретін сөз табын не дейміз
 37.  Етістік
 38.  Есімдік
 39.  Сын есім
 40.  Зат есім
 41.  Сан есім
 42.  Тура толықтауыш қызметіндегі зат есімді табыңыз
 43.  Мектетен ерте келдім
 44.  Көктемгі жаңбырдың пайдасы бар
 45.  Али кітапты қызыға оқиды
 46.  Дина сыныптың ең үлгілі қызы
 47.  Айнаның алдында тарақ бар
 48.  Жалпы мағынада қолданылып тұрған есім сөзді белгілеңіз
 49.  Арысөзені
 50.  Кісі
 51.  Мұхтар әуезов
 52.  Алатау
 53.  «Егеменді Қазақстан»
 54.  Басқа сөз табынан жсалған зат есімді көрсетіңіз
 55.  Ақтау
 56.  Кітап
 57.  Күрек
 58.  Қала
 59.  Арман
 60.  Жалпы есімді табыңыз
 61.  Көкшетау
 62.  Ертіс
 63.  Арман
 64.  Өзен
 65.  Алматы
 66.  Етістіктен жаслған зат есімді табыңыз
 67.  Шайхана
 68.  Кеңшілік
 69.  Тарақ
 70.  Шаруашылық
 71.  Қойшы
 72.  Деректі зат есімді көрсетіңіз
 73.  Қорқыныш
 74.  Қайгы
 75.  Қалам
 76.  Қуаныш
 77.  қиял
 78.  Зат есімді белгілеңіз
 79.  Балапан
 80.   Қызыл
 81.  Алпыс бес  
 82.  Таңертең
 83.  Келе жатыр
 84.  Зат есім тұлғасына қарай қалай бөлінеді
 85.  Негізгі, туынды
 86.  Дара, күрделі
 87.  Сапалық, қатыстық
 88.  Жалпы, жалқы
 89.  Деректі, дерексіз
 90.  Зат есімнің рен мәнін тудыратын жұрнақтарын көрсетіңіз
 91.  Лық - кер ( балалық, айлакер)
 92.  хана - қор( кітапхана жемқор)
 93.  Шы, ші (малшы ,күйші) 
 94.  еке,- тай (атеке,ағатай)
 95.  – к, - қ ( тарақ,күрек)
 96.  Тіркескен зат есімді табыңыз
 97.  Әке - шеше
 98.  Қолма - қол
 99.  Туған жер
 100.  Каз МҰУ,ОҚМУ
 101.  Ақтөбе
 102.  Туынды зат есімді табыңыз
 103.  Тасбақа
 104.  Бастық
 105.  Бойшаң
 106.  Өнерлі
 107.  Үшеу
 108.  Түбір зат есімді көрсетіңіз
 109.  Әкетай
 110.  Қара мысық
 111.  Әуесқой
 112.  Сағат
 113.  Биші
 114.  Күрделі зат есімді көрсетіңіз
 115.  Бүгін
 116.  Бойшаң адам
 117.  Ақ киімді
 118.  Сап сары
 119.  Кемпірқосақ

 1.  Жалқы есімдерге қатысты атауды
 2.  Тал, ағаш
 3.  Тау, тас
 4.  Өзен, көл
 5.  Арыс, Петропавл
 6.  Кісі, адам
 7.  Негізгі зат есімді көрсетіңіз
 8.  Үйшік,сандықша
 9.  Мектеп,балалық
 10.  Ана,әке
 11.  Саудагер, ардагер
 12.  Аспан, қойшы
 13.  Асты сызылған сөзге сұрақ қойңыз

Менің әкем ұлы адам

 1.  Кімнің?
 2.  Кімім?
 3.  Кімге?
 4.  Кімімді?
 5.  Кімнен?

Сын есім

 1.  Жұрнақ арқылы жасалған сын есімді табыңыз
 2.  Қара торы
 3.  Тап таза
 4.  Қызылдау
 5.  Шыдамды
 6.  Сұлу
 7.  Сын есімнің мағыналық тобына жататынын көрсетіңіз
 8.  Реттік
 9.  Жіктеу
 10.  Қатыстық
 11.  Болжалдық
 12.  Топтау
 13.  Бір біріне қарама қарсы мағынадағы сын есімдерді табыңыз
 14.  Аласа,пәс
 15.  Тәтті, тұщы
 16.  Ұстамды, шыдамды
 17.  Жақсы, жаман
 18.  Ұзын, ұзындау
 19.  Негізгі сын есімді көрсетіңіз
 20.  Адамгершілік
 21.  Ұзын
 22.  Үш кыз
 23.  Саудагер
 24.  Өнерлі бала
 25.  Күшейтпелі шырайды белгілеңіз
 26.  Терең
 27.  Қызыл -сары
 28.  Қып - қызыл
 29.  Ақшыл
 30.  Жақсыдан үйрен
 31.  Сын есімнің сұрақтарын белгілеңіз
 32.  Кімнің?Ненің?
 33.  Қайдан? Қайтіп?
 34.  Қанша? Неше?
 35.  Қандай? Қай?
 36.  Қалай? Қайдан?
 37.  Баяндаушы сын есімнен болған сөйлемді табыңыз
 38.  Сен үйдің үлкенісің
 39.  Мұғалім сыныпқа кірді
 40.  Ол бүгін көңілді жүр
 41.  Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
 42.  Қырдағы қызыл- сары гүлдер көздің жауын алады
 43.  Зат есімінен жасалған сын есімді табыңыз
 44.  Шыдамды жігіт
 45.  Орманды өлке
 46.  Ашық мінез
 47.  Қабаған ит
 48.  Ұялшақ қыз
 49.  Күрделі сын есімді көрсетіңіз
 50.  Тұщы
 51.  Жасыл
 52.  Терең көл
 53.  Тап таза
 54.  Тәтті
 55.  Заттың түрін,түсін,сапасын, көлемін білдіретін сөз табын табыңыз
 56.  Үстеу
 57.  Зат есім
 58.  Сын есім
 59.  Сан есім
 60.  Шылау
 61.  «Қандай?» Деген сұраққа жауап беретін сөзді белгілеңіз
 62.  Еденді жуды
 63.  Су тамды
 64.  Кітап оқыған
 65.  Оқыған бала
 66.  Үйді жинады
 67.  Дара сын есімді белгілеңіз
 68.  Үлкендеу
 69.  Сары - ала
 70.  Үп үлкен
 71.  Өте әдемі
 72.  Қып - қызыл
 73.  Сын есімнің сойлемдегі негізгі қызметін не?
 74.  Толықтауыш
 75.  Бастауыш
 76.  Пысықтауыш
 77.  Аңықтауыш
 78.  Баяндауыш
 79.  Негізгі сын есімді белгілеңіз
 80.  Бойшаң
 81.  Биік
 82.  Көшпелі
 83.  Өнерлі
 84.  Әлсіз
 85.  Екі түбірден жасалған сын есімді табыңыз
 86.  Биік
 87.  Сабырлы
 88.  Көп балалы
 89.  Ақ
 90.  Өнерлі
 91.  Сапалық сын есімді белгілеңіз
 92.  Билеңдер
 93.  Ұстаз
 94.  Бойшаң
 95.  Әдемі
 96.  Қамқоршы
 97.  Етістіктен жасалған сын есімді табыңыз
 98.  Жазғы кеш
 99.  Кекшіл адам
 100.  Тапқыр бала
 101.  Тарихи қалалар
 102.  Сәнқой қыз
 103.  Туынды сын есімді белгілеңіз
 104.  Сары
 105.  Ащы
 106.  Үлкен
 107.  Далалы
 108.  Ауыр
 109.  Салыстырмалы шырайды табыңыз
 110.  Көкпеңбек
 111.  Қара
 112.  Өте үлкен
 113.  Сарылау
 114.  Аппақ  
 115.  Қатыстық сын есімді көрсетіңіз
 116.  Өнерлі
 117.  Тар
 118.  Жаман
 119.  Жақсы
 120.  Аласа
 121.  Күшейтпелі үстеуден жасалған сын есімді  белгілеңіз
 122.  Алғыр
 123.  Ең әдемісі
 124.  Әдемі
 125.  Қымбат
 126.  Қызыл
 127.  Жай шырайды табыңыз
 128.  Кең
 129.  Орманды
 130.  Білгіш
 131.  Тым ұзақ
 132.  Қызылдау
 133.  Зат есімнен жасалған туынды сын есімді табыңыз
 134.  Жасыл
 135.  Аласа
 136.  Бойшаң
 137.  Жоғары
 138.  Жақын
 139.  Бір түбірден тұратын сын есімді көрсетіңіз
 140.  Көкпеңбек
 141.  Үп -үлкен
 142.  Кара ала
 143.  Жақсы
 144.  Тып- тыныш
 145.  Синонимдес сын есімдерді көрсетіңіз
 146.  Әдемі,сұлу,әсем,көрікті
 147.  Бір, екі, үш
 148.  Бөпе,сәби, нәресте
 149.  Кеше,бүгін,ертең
 150.  Дейін,кейін, шейін

Сан есім

 1.  Емлеге сай жазылған сан есімді белгілеңіз
 2.  1 қыркүйек
 3.  Екіеу
 4.  2009 жыл
 5.  Х сынып
 6.  1 сынып
 7.  Бөлшектік сан есімді табыңыз
 8.  Жүздеген
 9.  Екі жарым
 10.  Бесеу
 11.  Ононнан
 12.  Бірінші
 13.  Реттік сан есім қай қатарда дұрыс жазылған
 14.  ХХ ғасыр
 15.   Х сынып
 16.  Бес алма алды
 17.  25 пәтер
 18.  2009 жыл
 19.  Бірден жетіге дейінгі есептік сан есімдерге жалғанатын жұрнақтарды табыңыз
 20.  -Ыншы ,-нші
 21.  Нан ,нен
 22.  -Тай, -тей
 23.  -Да-Ау, -еу
 24.  рда, -дердеп
 25.  Реттік сан есімнің жұрнағын көрсетіңіз
 26.  ау, –еу
 27.  – ыншы, - інші
 28.  - Даған, -деген
 29.  - Дай, -тей
 30.  Шақты, жуық
 31.  Қай қатардағы сан есімдердің арасына дефис қойылмайды
 32.  Отыз қырық қой
 33.  Төтр бес
 34.  7 сынып
 35.  Отыз үш
 36.  Бес бестен
 37.  Күрделі сан есімді белгілеңіз
 38.  Алпыс
 39.  Екі жүз
 40.  Жүз
 41.  Жетеу
 42.  Онынша
 43.  Сан есімнің сұрақтарын табыңыз
 44.  Қанша? Қай?
 45.  Қандай? Қай?
 46.  Қанша? Неше?
 47.  Қалай? Қайдан?
 48.  Кім? Не?
 49.  Сан есімнің сөйлемдегі негізгі қызметі не
 50.  Пысықтауыш
 51.  Аңықтауыш
 52.  Баяндауыш
 53.  Толықтауыш
 54.  Бастауыш
 55.  «Еу»  жұрнағы жалғанатын сан есімді көрсетіңіз
 56.  сегіз
 57.  он екі
 58.  тоғыз
 59.  он
 60.  Жеті
 61.  «Шақты,жуық,тарта» деген септеулік шылауларымен тіркесіп келетін сан есімнің түрі көрсетіңіз
 62.  топтау
 63.  жинақтық
 64.  болжалдық
 65.  реттік
 66.  бөлшектік
 67.  Екі түбірден жасалған сан есімді белгілеңіз
 68.  мыңдаған
 69.  алпысыншы
 70.  жетеу
 71.  отыз үш
 72.  бесінші
 73.  Есептік сан есімді белгілеңіз
 74.  қырықыншы
 75.  жиырма бес
 76.  екіден бір
 77.  отыздарда
 78.  үш ө үштен
 79.  Нешеден ? деген сұраққа жауап беретін сан есімді белгіленіз
 80.  он бесінші
 81.  Үш төрт
 82.  бестен
 83.  Бесеу
 84.  Екінің бірі
 85.  Дара сан есімді белгіленіз
 86.  Екі жүз
 87.  Он бір
 88.  Мың
 89.  Екі үш
 90.  Екі жарым
 91.  Баяндауыш қызметіндегі сан есімді табыңыз
 92.  Әкем алпыс үшке толды
 93.  Данагүл сабақты тек беске оқиды
 94.  Рахымжан бірінші сыныпқа  барады
 95.  Сен сыныптың біріншісісің
 96.  Диананың екі сіңілісі бар
 97.  Заттың санын,ретән білдіретін сөз табын не дейді?
 98.  Сын есім
 99.  Еліктеу сөз
 100.  Сан есім
 101.  Етістік
 102.  Зат есім
 103.  Бір түберден жасалған сан есімді белгіліңіз
 104.  Бес жарым
 105.  Екі мың
 106.  Жүз бір
 107.  Мың
 108.  Отыз бір
 109.  Топтау сан есімі қалай жасалады
 110.  «-Даған»«- деген»  жұрнақ жалғану арқылы
 111.  Шығыс септігінің жалғауы арқылы
 112.  Көптік жалғауы және септік жалғауы қатар жалғану арқылы
 113.  Ыншы інші жұрнақтары жалғану арқылы
 114.   «-Ау» «- еу»  жұрнақтары жалғану арқылы
 115.  Есептік сан есім қатысқан сөйлемді табыңыз
 116.  Әминаның жасы екілерді
 117.  Али 4 сыныптаоқиды
 118.  Абайдың қырық бес қара сөзі бар
 119.  Атамның жүзге жуық қойы бар
 120.  Ағамның қызы үшеу
 121.  Бастауш қызметіндегі сан есімді табыңыз
 122.  Кемедегінің жаны бір
 123.  Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады
 124.  Бір құмалақ, бірқарын майды шірітеді
 125.  Алтау ала болса,ауыздағы кетеді...
 126.  Айдағаны бес ешкі,ысқырығы жер жарар
 127.  Қайсысы сан есімнің мағыналық түріне жатпайды
 128.  Белгісіздік
 129.  Есептік
 130.  Топтау
 131.  Жинақтық
 132.  Реттік
 133.  Заттың реттік қатарын білдіретін сан есімнің мағыналық түрін көрсетіңіз
 134.  Болжалдық
 135.  Бөлшектік
 136.  Жинақтық
 137.  Есептік
 138.  Берілген сөйлемде сан есімнің қай түрі кездеседі?

Мыңдаған жыл бұрын қазақ хандығы құрылды

 1.  Болжалдық
 2.  Есептік
 3.  Бөлшектік
 4.  Жинақтық
 5.  Топтау
 6.  «-Ыншы» жұрнағы жалғанатын сан есімді көрсетіңіз
 7.  Отыз
 8.  Елу
 9.  Алты
 10.  Алпыс бес
 11.  Жиырма

Есімдік

 1.  Сілтеу есімдігі берілген қатарда белгіленіз
 2.  Сол, ол, мынау
 3.  Мен,сен,ол
 4.  Күллі, барлық
 5.  Анау, біз, әне
 6.  Өзі,осы, бұл
 7.  Сұрау есімдігін табыңыз
 8.  Кімдер
 9.  Бұл
 10.  Әлдекім
 11.  Дәнеңе
 12.  Олар
 13.  Барыс септігіндегі есімдікті табыңыз
 14.  Оған
 15.  Өзің
 16.  Оны
 17.  Менде
 18.  Сенен
 19.  Қай қатар есімдіктің бір мағыналық  түріне жатпайды
 20.  Барлық, біреу, кейбіреу
 21.  Мен, сен, ол
 22.  Өзі,өзім,өз өзіне
 23.  Неше? Қанша?
 24.  Сол, мынау, міне
 25.  Белгісіздік есімдігін табыңыз
 26.  Өздерің
 27.  Оның
 28.  Әлдекім
 29.  Күллі
 30.  Ешбір
 31.  Сілтеу есімдігін көрсетіңіз  
 32.  Ешкім
 33.  Мынау  
 34.  Мен
 35.  Кейбіреу
 36.  Өзім
 37.  Бос орынға сәйкес келетін есімдікті қойыңыз

______ «Абай жолы» кітабын оқыдым.

 1.  Ешқашан
 2.  Сіз
 3.  Мен
 4.  Өзің
 5.  Кім
 6.  Белгісіздік есімдігін көрсетіңіз
 7.  Өздері
 8.  Кімгекім
 9.  Мыналар
 10.  Ешбір
 11.  Бүкіл
 12.  Есімдік сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр?

Батырлар есімі ещқашан ұмытылмайды

 1.  Аңықтауыш
 2.  Пысықтауыш
 3.  Толықтауыш
 4.  Бастауыш
 5.  Баяндауыш
 6.  Жалпылау есімдігін белгіленіз
 7.  Міне
 8.  Қайда
 9.  Барлық
 10.  Ештеңе
 11.  Әркім
 12.  Бір түбірден жасалған есімдікті табыңыз
 13.  Қайсыбір
 14.  Ешқашан
 15.  Кейбіреу
 16.  Әлдеқайда
 17.   Бәрі
 18.  Қай жерде «еш» сөзі бөлек жазылады ?
 19.  Еш қайда
 20.  Еш қашан
 21.  Еш уақытта
 22.  Еш теңе
 23.  Еш кім
 24.  Есімдіктің мағыналық тобына жатпайтынын көрсетіңіз
 25.  Жалпылау
 26.  Сұрау
 27.  Сілтеу
 28.  Бөлшектік
 29.  Болымсыздық
 30.  Жалпылау есімдігі қатысқан сойлемді табыңыз
 31.  Ешкімге тіл қатушы болма
 32.  Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпанның
 33.  Үлкенге құрмет, кішіге ізет
 34.  Мұны ертеңге қалдыруға болмайды
 35.  Саған кітап сылаймын
 36.  Септік жалғауындағы есімдікті көрсетіңіз
 37.  Аналар
 38.  Менің
 39.  Дәмене
 40.  Өзім
 41.  Кімдер
 42.  Дұрыс септелген есімдікті табыңыз
 43.  Менге
 44.  Сода
 45.  Бұдан
 46.  Сенмен
 47.  Сеннің
 48.  Өздік есімдігі қай түбіпден тарайды
 49.  Өзің
 50.  Ө
 51.  Өзі
 52.  Өз
 53.  Өзім
 54.  Берілен сөйлемде есімдіктің қай түрі кездеседі

Ешқашан жұмысты ертеңге қалдырушы болма.

 1.  Жіктеу
 2.  Болымсыздық
 3.  Белгісіздік
 4.  Бөлшектік
 5.  Жалпылау
 6.  Жіктеу есімдігін табыныз
 7.  Бәрі
 8.  Анау
 9.  Сен .
 10.  Не
 11.  Өзі
 12.  «Орынбасар» сөзі қай сөз табы көрсетіңіз?
 13.  Етістік
 14.  Шылау
 15.  Зат есім
 16.  Есімдік
 17.  Сын есім
 18.  Есімдікті көрсетіңіз
 19.  Ол
 20.  Бір  
 21.  Оң
 22.  Ай
 23.  Оң
 24.  Есімдік мағынасына қарай неше топқа бөлінеді
 25.  7
 26.  5
 27.  4
 28.  6
 29.  2
 30.  Күрделі есімдікті табыңыз
 31.  Мен
 32.  Біреулер
 33.  Түгел
 34.  Әлдеқандай
 35.  Өздерің
 36.  Есімдіктің мағыналық тобына жататынын белгілеңіз
 37.  Қатыстық
 38.  Жалпылау
 39.  Есептік
 40.  Жинақтық
 41.  Бөлшектік
 42.  Болымсыздық есімдігін көрсетіңіз
 43.  Аналар
 44.  Өзіміздің
 45.  Ешқандай
 46.  Қайсыбір
 47.  Әлдеқандай

Етістік

 1.  Болымсыз етістікті табыңыз
 2.  Қалам бар( ма)
 3.  Бұл- шығар (ма)
 4.  Қызық жарна (ма)
 5.  Сабақтан қал (ма)
 6.  Атым Ал (ма)
 7.  Етістік құрамына қарай нешеге бөлінеді?
 8.  5
 9.  3
 10.  6
 11.  4
 12.  2
 13.  Күрделі етістікті сөйлемді көрсетіңіз
 14.  Балалар мектепте жүр
 15.  Олар сабақ оқып отыр
 16.  Сен кешке келесің бе?
 17.  Ол келмеді
 18.  Сізді күттім
 19.  Етістік заттың несін білдіреді
 20.  Заттың атын
 21.  Заттың сапасын
 22.  Заттың іс- әрекетін
 23.  Заттың саны
 24.  Заттың көлемін
 25.  Күрделі етістікті табыңыз
 26.  Қоштасу
 27.  Әуре сарсаңға түсті

 1.  Әнгімелескенмін
 2.  Болдырды
 3.  Жоғалмайды
 4.  Етістіктің сұрағын табыңыз
 5.  Қалай ?
 6.  Қайтіп?
 7.  Қайтті?
 8.  Қайда?
 9.  Қалайша?
 10.  Болымсыз етістікті табыңыз
 11.  Маған бүгін келерсің
 12.  Ол тез арада пайда болды
 13.  Оқушылар жиналысқа барған
 14.  Менен енді алмассың
 15.  Біз осы жерге әлде де барамыз
 16.  Етістіктің сөйлемде атқаратын негізгі қызметі қандай?
 17.  Пысықтауыш
 18.  Бастауыш
 19.  Толықтауыш
 20.  Аңықтауыш
 21.  Баяндауыш
 22.  Дара етістікті табыңыз
 23.  Баста
 24.  Барып кел
 25.  Уәде берді
 26.  Отыр екен
 27.  Көрсетіп бер
 28.  Болымсыз етістіктің жұрнағын табыңыз
 29.  –А,- е,-  й
 30.  – Са, - се
 31.  – Ба, -бе, -ма,- ме
 32.  – Ған,- ген, -қан,- кен
 33.  – Ғыр, -гір, -дыр, -дір
 34.  Көмекші етістікті табыңыз
 35.  Жазда
 36.  Оқы
 37.  Бар
 38.  Отыр
 39.  Кел
 40.  Дара етістік бар сөйлемді көрсетіңіз
 41.  Балалар ойнап жүр
 42.  Оңын түсі сары бола қалды
 43.  Оның киімі әдемі екен
 44.  Төрт жердегі төрт он алты
 45.  ` Марат жаңа келді

 1.  Болымсыз етістікті табыңыз
 2.  Жамандыққа жуы (ма )
 3.  Шөп шабылды (ма)
 4.  Ол келіп (пе) 
 5.  Жақсылықтан қаша (ма) 
 6.  Өтірікке жол жоқ
1. Тема- ~~Информационные характеристики и перспективы развития твердотельной флэшпамяти~
2. Реферат- О субстрате следов памяти в мозге
3. Цыганский барон как объект лингвистического анализа
4. 2010 ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Цель- диагностика заболеваний молочной железы
5. Сварочная дуга и ее строение
6. ТЕМА- ПРАВОВАЯ И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В МЕДИЦИНЕ.
7. Реферат- Система искусств в структуре мировых религий и проблема художественно-религиозной целостности
8. и С 3; 3. шбрыштыњ периметрін аныќтау керек-
9. Механики мобильного маркетинга
10. УТВЕРЖДАЮ Зав1
11. Новое об амерах Демокрита и новое о многих тайнах микромира
12. Тема- Короткое описание нескольких психологических сайтов по одной тематике Выполнила- студентка 1
13. Расчет платежей за потребление природных ресурсов в условиях предприятия по добыче огнеупорной глины открытым способом разработки
14. Тема- Проблема суицида среди молодежи Выполнила- Студентка группы 1ЕД1 Цветкова Н
15. Комплексный анализ регионального рынка услуг салона красоты Нефертити
16. рефераты Г КИССИНДЖЕР ДИПЛОМАТИЯ Главы из книги ГЛАВА 31 Возвращение к проблеме нового мирового порядк
17. і Якщо раніше вона використовувалася виключно як середовище для передачі файлів і повідомлень електронної п
18. Участие оренбуржцев во внешней политике России XIX века
19. тема математичної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах використання інформаційнокомунікацій.html
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук6