Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Биосфера термині т~н~ыш рет ~ылым~а ~ай жылы еегізілді 1875 Парниктік эффекті~ пайда болу себебі ~анд

Работа добавлена на сайт samzan.net:


«Биосфера» термині тұнғыш рет ғылымға қай жылы еегізілді?   1875

«Парниктік эффектің» пайда болу себебі қандай?  Көміртегі (ІІ) тотығының концентрациясының артуы

«Табиғатта барлығы бір-бірімен байланысты-табиғат барлығынан жақсы біледі»-заңын кім ашты?               Коммонер

«Экожүйе» терминін 1935 жылы енгізген ғалым?   А.Тенсли

«Экожүйе» терминін енгізген ғалым:   А.Тенсли 1935

«Экология» термині бірінші рет қай жылы енгізілген?    1866

«Экология» термині қай ғалымның есімімен байланысты?   Э.Геккель

«Экология» термині қай ғалымның есімімен байланысты?   Э.Геккель    

«Экологиялық қуыс» терминін ұсынған:    Дж.Гриннель

1903 жылы В.Иогансеннің енгізген термині:     Популяция

1926 жылы жарық көрген «Өмір аймағы» авторы кім?    Вернадский        

Абиотикалық факторды тап:    Орографиялық 

Абиотикалық факторлар дегеніміз?    өлі табиғат факторлары

Агрегаттық күйіне қарай атмосфераны ластаушы заттар келесідей жіктеледі: Сұйық, қатты, газды

Ағзалардың қанша мекен ету ортасы бар?  4

Ағзалардың ненің өзгерісіне байланысты реакциясын фотопериодизм деп атайды?Күн мен түннің арақатынасы

Адам әрекетінің нәтижесінде ластану былай деп аталады:    Антропогендік

Адам денсаулығына зиянды әсер ететін факторлар арасында 1-орында тұр:әр түрлі ластаушы заттар

Адам мен табиғаттың бірге, үйлесімді даму принципінің аталуы:    Коэволюция. 

Адамдардың биосфераға теріс әсері: Ормандарды кесу, тұщы судың азаюы, жердің кебуі мен тұздануы т.б.

Адамзат  тіршілігіне қажетті табиғи қорлар   Азық-түлік

Адамзат қоғамымен қоршаған орта арасындағы қарым-қатынас зерттейтін экология бөлімінің аталуы:   Әлеуметтік экология.

Адамзаттың биосфералық функциясы  білінеді: Биосфераны қолдап, мақсатты түрде дамытумен.

Адамның өзінің тіршілігін қамтамасыз ету үшін қолданылатын табиғат құбылыстары мен затарының, табиғи денелердің жиынтығы дегеніміз не?Табиғи ресурстар

Ақыл-ой сферасы деп мына сфераны айтқан:    Ноосфера

Алмастырылатын табиғи ресурстар      Отын-энергетика ресурстары

Антропогенді ландшафтар:   Агроөндірістік, техногенді, қалалық

Арал экологиялық мәселелерінің негізгі себебі:  Суармалы жерлерге ағынды су көздерінен су алу

Аталған фактордың қайсысы абиотикалық факторларға жатады?    Температура

Аталған фактордың қайсысы абиотикалық факторларға жатады?  Температура

Атмосфера температурасының жоғарылауы-ондағы көмірқышқыл газы мен кейбір газдардың көлемінің артуынан болуын:   Парниктік эффект.

Атмосферадағы бос оттегінің салмағы:   20,95

Атмосфералық ауаның автомомбиль газдарымен ластануы бойынша бірінші орын алатын ҚР қаласын көрсетіңіз:   Алматы.

Атмосфералық ауаның химиялық құрамы:   78,08% азот, 20,94% оттегі, 0,93% аргон

Атмосфераны қорғаудың әлеуметтік нәтижелері:  Халықтың денсаулығының жақсаруы

Атмосфераның жер бетінен 9-15 км қашықтықта орналасқан аумағы: Тропосфера

Ауа  құрамындағы көмірқышқыл газының концентрациясы қанша пайыз?   0,03

Ауа құрамындағы ең көп газ:    Азот

Ауаның антропогенді ластануының көзі болып есептелмейді:   Вулкандар мен гейзерлер.

Ауаның ластану жолдары:    Табиғи және антропогенді

Әр түрлі түрге жататын даралардың өздерінің арасында немесе бір түрдің ішіндегі қорек, мекен ету ареалы үшін күрес қалай аталады?Бәсекелестік

Бейорганикалық заттардан органикалық заттар синтездейтін ағзалар:   Продуценттер

Белгілі бір территориядағы флора мен фауна жиынтығы-    Биогеоценоз

Белгілі бір территорияны мекендейтін барлық тірі ағзалардың қауымдастығы:   Биоценоз

Биогенді элементтерге:   С,О,N, Р, S, Н. 

Биологиялық жүйелердің өзгерістерге қарсы тұруы және қасиеттердің тұрақтылығының сақтау қабілеті:    Гомеостаз

Биологиялық тазартуда қандай қондырғылар қолданылады?  Аэротенктер және биофильтрлер

Биосфера  қалыптасты:   Өлі және тірі табиғат әрекеттері нәтижесінде.

Биосфера қандай кеңістікті құрайды? Атмосфераның төменгі, бүкіл гидросфера мен литосфераның жоғарғы қабаты

Биосфера ілімінің негізін қалаған ғалым:    В.И.Вернадский

Биосфералық қорықтар туралы халықаралық конференцияда Севилья стратегиясы қай жылы қабылданды?    1995

Биосфералық мониторингке мыналар жатады:   Глобальды

Биосфераны құрайтын атмосфера қабаты:   Тропосфера

Биосфераның абиотикалық бөлігі-бұл:   Топырақ, су, ауа ортасы

Биоценоз алып отырған абиотикалық  факторлары ұқсас кеңістік ортасының аталуы:  Биотоп.

Биоценоз дегеніміз- жануарлар мен организмдердің жиынтығы

Биоценоз ұғымын алғаш рет ұсынған ғалымды ата:    К.Мебиус

Бөлек мемлекет шегіндегі мониторинг    Ұлттық

Бұл заттардың концентрациясының атмосферада жоғарылауы жер планетасының жылулық тепе-теңдігін бұзады:   СО2

БҰҰ ресми позициясы ретінде тұрақты даму концепциясы қабылданды:Рио-де-Жанейродағы БҰҰ конференциясында.

Бір ағзалардың тіршілік әрекетінің басқаларына тигізетін әсері экологиялық фактордың қай түріне жатады?  Биотикалық

Бір трофикалық деңгейден екіншісіне өткен кезде жұмсалатын қуат мөлшері:   10%

Бір түр особьтарының тобы, белгілі бір кеңістікті алып, ортақ генофондпен біріктіріліп, біртұтас қызмет атқарады:     Популяция.

Гомеостаз деген не?   тірі организмнің сыртқы әсерге бейімделіп, тепе-теңдігін сақтауы.

Ғаламдық экологияның зерттеу нысаны:   Биосфера

Демэкология нені зерттейді:    Популяция

Дене температурасын тұрақты деңгейде ұстай алатын жануарлардың  аталуы:   Гомойотермді.

Дербес ғылым ретінде экология шамамен қаншасыншы жылы қалыптасты?   1900

Еркеше қорғалатын табиғи аумақтардың басты мақсаты:  Биоалуандылықты сақтау және генетикалық қорды қорғау

Жануарлар бірлестігі қалай талады?   Зооценоз

Жарық сүйгіш өсімдіктер    Гелиофиттер

Жасыл  өсімдіктер      автотрофтар

Жеке ағзалардың қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын зерттейтін экологияның бір бөлігі:Аутэкология

Жеке организмдер арасындағы қарым-қатынастарды, оны табиғи ортьасымен байланыстыра отырып, зерттеулер жүргізетін биоэкологиялық зерттеу облысы?    Аутэкология

Жер атмосферасында бұл газдың мөлшері 20,95% құрайды:   Оттегі.

Жер бетінде төмендегі пестицидтердің қайсысы трансшекаралық тасымалдану арқылы көп таралған?   ДДТ.

Жер климатын құрастыратын атмосфера қабаты:   Торпосфера

Жер планетасының жасы:.   4,5-5 млрд. жыл.

Жерден ең алшақ жатқан атмосфера қабаты:   Экзосфера

Жердің тек бір регионында кездесіп, басқа региондардан бөлініп, басқа еш жерде кездеспейтін тірі организмдердің аталуы: Эндемиктер.

Жердің тірі организмдер өмір сүретін геологиялық қабатының аталуы:   Биосфера. 

Жетіспеуінен немесе қажеттілігі салыстырғанда артық болатын биологиялық жүйенің дамуын бәсеңдеуші фактор қалай аталады?    Шектеуші

Зат және энергия айналымы жүретін, барлық организмдер бірге қзмет ететін, бір-бірімен және қоршаған ортамен әрекеттесетін орта келесідей аталады:      Экологиялық жүйе

Иониттер көмегімен қалдық суларды тазалау әдістері қалай аталады?   Ион алмасу

Каспий зонасындағы экологиялық баланстың бұзылу себебі:Мұнайды өңдеу және мұнаймен ластану

Кеуіп кеткен Аралдан Алатау, Тянь – Шань, Памир мұздықтары мен қарларына шаңдар мен тұздардың апарылуы төмендегі ықпал етеді:  Мұздар мен қардың қатты еруіне әкеледі.

Климаттың ғаламдық жылынуына алып келетін парникті газ негізі   Көміртегі диоксиды

Космос сәулелерінен қорғайтын газ қабатының аталуы:   Озон.

Көмір қышқыл газын қоректік заттың бір компоненті ретінде пайдаланалатындар:Өсімдіктер мен микроорганизмдер.

Күкіртті газдар топырақтарға төмендегідей әсер етеді:Жаңбыр бұлттарында қышқыл өнімдеріне айналып, топырақты қышқылдандырады.

Қазақстан республикасында алғашқы рет ұйымдастырылған қорық:  Ақсу – Жабағалы қорығы.

Қазақстан Республикасындағы шөлдеген жер ауданы қанша пайызды құрайды?   60

Қазақстан республикасының тау-кен өнеркәсібі қалдықтарымен анағұрлым ластанған өзенін атаңыз:    Ертіс.

Қазақстанның басты су артериясы:   Ертіс

Қай атмосфера қабатында атмосфералық ауаның 84 пайызы бар?  Тропосфера

Қай атмосфера қабатында атмосфералық ауаның 84% бар?      Тропосфера

Қай жылы «мониторинг» термині пайда болды?    1972

Қайсысы климаттық факторға жатады?   Атмосфералық қысым

Қалдық сулар иісін жою процесі қалай аталады?  Дезодорация

Қалдық сулардың иісін жою процесс қалай аталады?     дезодорация        

Қалпына келетін байлыққа не жатады?     Биологиялық байлықтар

Қасқырлар жыл сайын бұғылардың 25%-ға жуығын өлтіреді. Бұл құбылыс өзара әсердің қандай формасына жатады?    Жыртқыштық

Қоршаған орта ластануынан  ірі қалаларда көп тараған ауру түрлері:Өкпе және жоғарғы тыныс жолдарының аурулары.

Қоршаған орта проблемаларынан Бірінші халықаралық конференция өтті:   Стокгольмде.

Қоршаған ортаға кез-келген тірі ағзалар үшін зиянды мөлшерде қатты, сұйық және газ тәрізді заттардың тасталуы қалай аталады?   Ластану

Қоршаған ортада радиоактивті заттектер деңгейінің көбеюі нәтижесінде тұындайтын ластануРадиоактивті

Қоршаған ортадағы қолданушы (тұтынушы) организмдер:    Консументтер

Қоршаған ортаны қорғаудың объектілері қалай аталады?    Ұлттық, халықаралық

Қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық объектілері:Әлемдік мұхит, Антарктида, космос, атмосфералық ауа, жануарлардың миграциялайтын түрлері

Қоршаған ортаның қолайлы жағдайына адамның құқығы бекітілді:   ҚР конституциясында.

Қоршаған ортаның проблемалары бойынша бірінші халықаралық конференция өтті:  1972 жылы. 

Қоршаған ортаның химиялық ластануы:   Ауыр металлдар, пестецидтер, пластмасса

Қорық дегенміз не?Шаруашылық қызметінен мүлдем алынған территориялар немесе акваториялардың бөліктері

ҚР «Қоршаған ортаны қорғау» заңы қабылданды:   1997 жылы.

ҚР су кодексі қабылданды:   1993 жылы.

ҚР-ғы қоршаған ортаны ең көп ластайтын өнеркәсіп салалары:   Қара және түсті металлургия

ҚР-ның экологиялық жағдайының төмендеуі, табиғи ортаның деградациялану үрдісі келесі    әлеуметтік мәселенің пайда болуына алып келеді:Халықтың ауруы мен өлімнің жоғарлауы

Құламасу, үңгірлер, ғасыр ағаштары неге жатады?    Табиғат ескерткіштеріне

Құрғақ және ыстық климатқа үйренген құрғақсүйгіш жануарлар:   Ксерофилдер

Қызыл Кітап туралы пікірді қалыптастырған алағшқы ағылшын табиғат зерттеушісі:  Т.Скотт

Қышқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады?Күкірт диоксиды

Латын тілінен аударғанда «редуценттер»  деген ссөздің мағынасы?   Ыдырату

Магнит дауылдарына  сезімтал келетін жүйелер:   Жүйке және жүрек-тамыр жүйесі.  

Минимум заңының авторы:  Либих.

Мониторинг міндеттеріне кірмейді:Өсімдіктеді интродукциялап; жануарларды акклиматизациялау тәсілдерінің жаңа жолдарын іздеу.

Нейтрализация су тазалаудың келесі әдісіне жатады  Физико-химиялық

Озон атмосфераның жерге жақын қабатында оттегі молекулаларынан азот тотығы мен көмірсутектердің қатысуымен және ... сәуленің әсерінен түзіледі     Ультракүлгін

Озон қабаты орналасқан атмосфера бөлігі:   Стратосфера.

Озон қабаты-биосфера тіршілігінің қажетті жағдайы, өйткені озон қабаты:Ультракүлгін сәулелердің өтуіне тосқауыл болады

Озон қабатының жұқаруына әсер ететін заттарды атаңыз:   Фреондар

Озон-атмосфераның жерге жақын қабатында оттегі молекуласынан азот тотығы мен көмірсутектердің қатысуымен және ... сәуленің әсерінен түзіледі.  Ультракүлгін

Орнықты даму дегеніміз-бұл:Келешек ұрпақтың қажеттіліктерін шектеместен, бүгінгі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру

Ортаның антропогенді факторына мыналар жатады?    Адамзат        

Ортаның микробиогенді биотикалық факторына қайсысы жатады?  Микробтар мен вирустар

Ортаның микробиогендік биотикалық факторларына мыналар жатады:  Микробтар мен вирустар

Өсімдіктер бірлестігі қалай аталады?    Фитоценоз

Өсімдіктер Күннің жарық энергиясын  сіңіре (ассимиляциялай) алады, сондықтан да оларды атайды:     Фотоавтотрофтылар.   

Өсімдіктер өсуіне әр түрлі факторлардың әсерін зерттеуде минимум заңын кім ашты? Ю.Либих

Өте жарыққа төзбейтін, тек көлеңкеде өсетін өсімдіктер:  Сциофиттер

Паразит пен жыртқыштық арасындағы принципиалды айырмашылық?Жыртқыш бірден қорегін өлтіреді, ал паразит тірі иесімен ұзақ уақыт қоректенеді

Паразитизмге мысал келтіріңіз:     Аскарида-адам

Периодсыз ықпал ететін факторлар:Стихиялық құбылыстар, өнеркәсіп сарқынды суларының құрамы

Популяция тығыздығы дегеніміз не?  Тіршілік кеңістігінің аудан бірлігіне келетін даралар саны

Популяцияға тән қасиеттер:   өсу, даму, көбею, бейімделу, тіршілігін сақтау

Популяциялар экологиясын зерттейтін экология бөлімін:   Демэкология.

Популяциялық экология?     Демэкология

Популяцияның саны деп:Белгілі бір көлемдегі немесе территориядағы особътардың жалпы санын айтамыз

Продуценттерге келесілер жатады:     өсімдіктер жиынтығы

Продуценттерге келісілер жатады:   өсімдіктер жиынтығы

Рим клубының ең белгілі баяндамасы болып табылатыны:    «Өсу шектері».

Саналы адам қай түр тармағынан пайда болған?   Нomo sapiens

Саналы адамдық қызметтер дамудың басты факторы ретінде анықталатын табиғат пен қоғамның өзара қарым-қатынасының саласы:     Ноосфера

Сарқылатын табиғи ресурстарға жатады:   Минералды шикізат.

Сарқылатын, бірақ қалпына келетін табиғи ресурстарға жатады:  Топырақ құнарлығы.

Семей ядролық сынақ полигоны-бұл қандай зона:  Радиоактивті

Симбиоз дегеніміз не? әр түрге жататын даралардың өзара пайдалы селбесіп тіршілік етуі

Смог дегеніміз:  Түтін, күйе және улы қосылыстар араласқан тұман.

Су ресурстарын тікелей реттеудің көп тараған түрі:     Су қоймаларын салу

Су түбінде тіршілік етуші ағзалар қалай аталады?    Бентостар

Судың анағұрлым экологиялық қауіпті ластаушысы болып табылатындары:Мұнай мен мұнай өнімдері.

Табиғат деградациясының басты себебі:  антропогенді әсерлер

Табиғат ресурстарына не жатады?  Пайдаланылатын табиғи заттар мен табиғи күштер

Табиғаттағы заттардың негізгі айналымының қанша түрі бар?  2

Табиғи судың сапасы келесі көрсеткіштермен бағаланады: Физикалық, химиялық, санитарлық-биологиялық

Термосфера қабатында 500-600 км биіктікте температура мәні:   1500 С астам

Термофиттерге жататын өсімдіктер:   Кофе, банан, цитрустылар.

Толеранттылығы  кең диапазонды организмдердің аталуы:Эврибионттар, олар табиғатта кең таралған.

Толеранттылық заңын тұжырымдаған кім?   Шелфорд /1910/

Толеранттылық заңының авторы:   Шелфорд.

Топырақ  эрозиясы деген не?   Топырақтың құнарлы қабатының жел мен сумен бұзылуы        

Топырақ мекендеушілерін қалай атайды?    Эдафобионттар

Топырақты В.И.Вернадский:   Биокосты зат.

Топырақтын құнарлығы мына заттар мөлшеріне тәуелді:   Гумус.

Топырақтың құнарлы қабатының пайдаланып тасталған карьерлер мен бос жыныс үйінділерінің орнында қалпына келтіру процесі: Жерлер рекультивациясы.

Төмендегі аталған өзара қарым-қатынастардың қайсысы жыртқыштыққа жатады?Қасқырлар ұсақ шөп қоректілермен қоректенеді

Төмендегі аталған факторлардың қайсысы жасанды ластану көздеріне жатады?Автомобиль газдары, смог

Төмендегі экожүйелердің қайсысы биомассасы мен өнімділігінің төмен болуымен сипатталады?Тундра, шөл

Тұман бөлшектері қандай сүзгіште тазаланады?   Электро сүзгіште

Тұрмыста пайдалануда болған сарқынды сулар құрамында мыналар болады:Фенаминдер, беттік активті заттар (ПАВ), микроағзалар, қара және түсті металлургия өнімдері

Тірі зат қоршаған ортамен түрақты қарым-қатынаста болады, оның негізгілері:заттық, энергетикалық, информациялық.

Ұзақ уақыт бойы қоршаған орта мен экосистемалар және биосфера процестерін бақылайтын системаның аталуы:   Мониторинг.

Фитофагтар қандай организмдер?   өсімдіктермен қоректенетін жануралар

Халықаралық байланыс деңгейінде орындалатын мониторинг:   Глобальды

Халықаралық Қызыл Кітаптың алғашқы басылымы жарық көрген жыл:     1963

Шаруашылық қызметіне рұқсат етілмейтін, бірақ ұйымдастырылған демалыс, балық аулау лицензиямен рұқсат етілетін, қорғауға алынған территориялардың аталуы:      Ұлттық парктер.

Шөпқоректі жануарлар биоценозда қай топқа жатады?    Консументтер

Шөпқоректі жануарлар биоценозда қай топқа жатады? Консументтер

Экожүйедегі продуценттер, консументтер, редуценттер арасындағы олардың массасымен өрнектелген арақатынас:     Экологиялық пирамида

Экожүйелердің тұрақтылығы мен өнімділігін зерттейтін ғылым:  Синэкология.

Экожүйенің даму процесіне байланысты әртүрлі түрлердің құрамының біртіндеп өзгеруінің  аталуы:     Сукцессия.

Эколгиялық сукцессияның соңғы тепе-теңдік күйі қалай талады?  Климакс

Экология - бұл:  Тірі ағзалар мен қоршаған орта арасындағы  қарым-қатынас туралы ғылым.

Экология зерттемейтін объектіні атаңыз:    Клетка құрылысы.

Экология міндетіне кірмейді:  Адам ағзасының құрылысы мен функциясын зерттеу.

Экологиялық дағдарыстың негізгі үш аспектісі: Экономикалық, әлеуметтік, экологиялық

Экологиялық ортаның биотикалық факторлары мынадай болып бөлінеді:Фитогенді, микробиогенді, зоогенді

Экологиялық фактор дегеніміз не?тірі организмдерде олардың дербес дамуының бір ғана кезеңінде болса да, тікелей немесе жанама әсер ете алатын, ортаның кез-келген әрі қарай бөлшектенбейтін элементі

Экологиялық фактордың белгілі аймағында ағзалардың дамуына қолайлы жағдайлар тудыратын зона:    Оптимум

Экологияның зерттеу тақырыбы болып табылады:  Ағза мен орта арасындағы байланыс.

Экосистемадағы энергияның берілуі біртіндеп жүреді:Продуценттерден консументтер арқылы редуценттерге.

Эрозиялар мынадай болады?       Жел және су

ЮНЕСКО-ның «биосфералық қорық» статусын алған Қазақстандағы алғашқы қорық:Ақсу-Жабағылы

PAGE  1
1. I kerimesinde ~~yle buyuruyor- ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~
2. тематические методы сочетание исторического и логического гипотеза анализ и синтез системный ме
3. тематизації та інтерпретації конституційноправових норм інститутів та практики їх реалізації в даній краї.html
4. В системе органов государственного управления внешнеэкономической деятельностью таможенной службе отво
5. а. Написано очень доходчиво.html
6. основание. Неверно Героин относится к группе-
7. Структура личности
8. Реферат- Красноярск от послевоенных лет до наших дней
9. лекциях по работе в системе 1С-Предприятие 8
10. Организация противоэпизоотических мероприятий на Шалинской районной ветеринарной станции
11. вид. Проклассифицировать виды
12. Рукопись Бога выдержал несколько переизданий удостоен ряда литературных премий и переводился на гречески
13. проектов является создание Content management system
14. Тема 12Основы анализа бухгалтерского баланса
15. Родина и природа в лирике СА Есенина
16. Источник Вдохновения
17. Статья 229. Основания проведения предварительного слушания 1
18. Work together n chmbers shring rent nd expenses
19. 1 доп правка дескрипшен форматирование обработка скриптами Чеви Стивенс Похищенная Предисловие П
20. й годМАЙИЮНЬИЮЛЬАВГУСТСЕНТЯБРЬНОЯБРЬ1953й годМАЙИЮНЬАВГУСТСЕНТЯБРЬ1954й год1955й годДЕКАБРЬ1956й годМАЙСЕНТЯ